fbpic

Personskatteloven, ligningsloven, lov om en børnefamilieydelse og ejendomsavancebeskatningsloven (ændring af) - L 221

Ingen regulering af beløbsgrænser i 2011-2013, begrænsning af fradraget for faglige kontingenter og loft over børnefamilieydelsen

Skatteministeriet - 1. folketingssamling 2009
Troels Lund Poulsen (skatteministeren)

Lovforslaget er et led i aftalen af 25. maj 2010 om genopretning af dansk økonomi mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Lovforslaget indeholder følgende: - Man suspenderer den automatiske regulering af visse beløbsgrænser i skatte- og afgiftslovgivningen i 2011, 2012 og 2013. Efter gældende regler reguleres beløbsgrænserne efter personskattelovens § 20, dvs. med lønudviklingen 2 år forud for indkomståret. Reguleringen af beløbsgrænserne genoptages fra 2014. - Man udskyder den planlagte forhøjelse af indkomstgrænsen for topskat i 2011 i tre år til 2014. - Man indfører en grænse for fradrag af lønmodtageres faglige kontingenter på 3.000 kr. årligt. - Man indfører et loft på 35.000 kr. for den samlede skattefrie børnefamilieydelse, der kan modtages årligt, samtidig med at satserne for børnefamilieydelsen gradvist nedsættes med 5 pct. frem mod 2013 i forhold til gældende regler. Der indføres en kompensationsordning, der skal sikre en glidende tilpasning til de nye regler for børnefamilieydelse.

tagget

(ingen tags endnu)
tilføj tags

vist

184 gange

kommenteret

0 gange

seneste aktivitet

4 år siden

Status for loven

Fremsat 1. behandling 2. behandling 2. behandling lovtekst 3. behandling Afstemning Vedtaget
27. maj 2010 31. maj 2010 10. juni 2010 10. juni 2010 16. juni 2010 16. juni 2010 16. juni 2010
0 kommentarer (kladde) (kladde) 0 kommentarer (kladde) 0 kommentarer

Tinget stemmer

53 for
48 imod
0 afstår
78 fraværende

Folket stemmer

Stem

Du skal være logget ind for at stemme og kommentere. Log ind er midlertigt ikke tilgængeligt.

0 for
(ingen)
0 imod
(ingen)

Stem

Du skal være logget ind for at stemme og kommentere. Log ind er midlertigt ikke tilgængeligt.